Władze Banku

Rada Nadzorcza:

1. Przewodniczący - Krzysztof Hoffmann
2. Zastępca Przewodniczącego - Andrzej Ruciński
3. Sekretarz – Iwona Kubaszewska
4. Członek – Marcin Garliński
5. Członek – Wojciech Mystkowski
6. Członek – Jan Godlewski
7. Członek – Tomasz Falkowski
8. Członek – Wojciech Krzyżanowski
9. Członek – Tadeusz Legacki

   Komitet Audytu:

1. Przewodniczący - Marcin Garliński
2. Członek - Krzysztof Hoffmann
3. Członek – Tomasz Falkowski

Zarząd:

1. p.o. Prezesa Zarządu, Wiceprezes Zarządu - Monika Tymińska
2. Wiceprezes Zarządu - Dariusz Kołodziejski
3. Wiceprezes Zarządu - Agata Załęska
4. Wiceprezes Zarządu - Dorota Pędzich  

Znajdziesz nas też tutaj


Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej, 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 32, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Rejestr Przedsiębiorców nr 0000087012, NIP: 759-000-27-35, REGON: 000508690