Skip to main content

Władze Banku

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej

Imię i nazwisko

Pełniona funkcja

Krzysztof Hoffmann

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Andrzej Ruciński

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Iwona Kubaszewska

Sekretarz Rady Nadzorczej

Marcin Garliński

Członek Rady Nadzorczej

Wojciech Mystkowski

Członek Rady Nadzorczej

Jan Godlewski

Członek Rady Nadzorczej

Tomasz Falkowski

Członek Rady Nadzorczej

Wojciech Krzyżanowski

Członek Rady Nadzorczej

Tadeusz Legacki

Członek Rady Nadzorczej

 Komitet Audytu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej

Imię i nazwisko

Pełniona funkcja

Marcin Garliński

Przewodniczący Komitetu Audytu

Krzysztof Hoffmann

Członek Komitetu Audytu

Tomasz Falkowski

Członek Komitetu Audytu

 Zarząd Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej

Imię i nazwisko

Pełniona funkcja

Monika Tymińska

Prezes Zarządu

Dorota Pędzich

Wiceprezes Zarządu

Monika Kupna

Wiceprezes Zarządu

 Główna Księgowa Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej

Imię i nazwisko

Pełniona funkcja

Marzena Rembowska

Główny Księgowy Banku

Znajdziesz nas też tutaj


Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej, 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 32, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Rejestr Przedsiębiorców nr 0000087012, NIP: 759-000-27-35, REGON: 000508690