Skip to main content
  • Przedsiębiorcy

Oferta dla Przedsiębiorców

Przydatne informacje

Kursy walut

Kupno
USD
3,7870
EUR
4,1120
GBP
4,8252

Godziny przelewów

Przelew międzybankowy przychodzący
ELIXIR od 11:00 , od 15:00, od 17:00
Przelew międzybankowy wychodzący
ELIXIR do 13:00
Ekspres ELIXIR
(Natychmiastowy)
24h
SORBNET do 15:00
Znajdziesz nas też tutaj


Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej, 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 32, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Rejestr Przedsiębiorców nr 0000087012, NIP: 759-000-27-35, REGON: 000508690