Skip to main content
  • O Banku

O Banku

Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej nieprzerwanie prowadzi swoją działalność od 1898 roku świadcząc szeroki zakres usług i będąc równocześnie partnerem wielu Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz przedsiębiorstw . Dodatkowo poprzez sieć liczącą 24 placówki oferuje konkurencyjne produkty finansowe dla Klientów indywidualnych i korporacyjnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Specjalizuje się w obsłudze samorządów, rolnictwa, przemysłu rolno-spożywczego, handlu, rzemiosła i turystyki. Rokrocznie otrzymuje liczne nagrody i wyróżnienia, które świadczą o sile i stabilnym rozwoju Banku. Od 1898 roku nazwa Banku wielokrotnie uległa zmianie. Początkowo Bank działał jako Ostrowskie Towarzystwo Oszczędnościowo-Pożyczkowe, ostatecznie przyjął nazwę Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej.

Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej skupia wokół siebie spółki produktowe oferujące specjalistyczne produkty tj. ubezpieczenia, leasing, faktoring. Bank jest również uczestnikiem Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS, instytucji zapewniającej płynność i wypłacalność, a tym samym zwiększającej bezpieczeństwo środków zdeponowanych przez Klientów. Jest także członkiem Związku Banków Polskich oraz Krajowego Związku Banków Spółdzielczych.

Znajdziesz nas też tutaj


Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej, 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 32, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Rejestr Przedsiębiorców nr 0000087012, NIP: 759-000-27-35, REGON: 000508690