Skip to main content

Złóż wniosek Rodzina 500+

Skorzystaj z Programu Rodzina 500 plus z pomocą Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej! 

Dzięki systemowi bankowości internetowej możesz:
* bezpiecznie
* szybko
* wygodnie
wysłać wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w ramach Programu Rodzina 500 plus

Wypełniając wniosek w Programie Rodzina 500 plus przy pomocy bankowości internetowej zyskujesz:
* bezpieczeństwo wysłania wniosku za pomocą Twojej bankowości internetowej
* komfort wysłania wniosku bez dodatkowej wizyty w placówce organu gminy odpowiedzialnego za proces obsługi wniosku
* otrzymanie bezpośrednio na wskazany przez Ciebie adres mailowy Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO) o prawidłowo przekazanym wniosku
* więcej czasu dla siebie i rodziny

Bank umożliwia Ci złożenie wniosku w Programie Rodzina 500 plus online w bankowości internetowej w sekcji dedykowanej specjalnie dla Programu.

500plus

Po rozpatrzeniu wniosku i przyznaniu w formie decyzji administracyjnej świadczenia wychowawczego, co miesiąc otrzymasz wypłatę świadczenia na wskazane konto bankowe.
Za skorzystanie z usługi realizacji wniosku Rodzina 500 plus Bank Spółdzielczy nie pobiera żadnej opłaty.

Więcej informacji o Programie Rodzina 500 plus znajdziesz na oficjalnej stronie Programu: https://www.rodzina500plus.gov.pl

W celu możliwości złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w ramach Programu Rodzina 500 plus, wymagane jest posiadanie rachunku bankowego z dostępem do systemu bankowości internetowej(eBankNet).

Znajdziesz nas też tutaj


Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej, 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 32, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Rejestr Przedsiębiorców nr 0000087012, NIP: 759-000-27-35, REGON: 000508690