Skip to main content

Token mobilny - nowa bankowość mobilna połączona z tokenem

04-05-2020

Informujemy, iż po aktualizacji aplikacja Token BS Ostrow Maz oprócz autoryzacji operacji w bankowości internetowej eBankNet oferuje także obsługę bankowości mobilnej. Oznacza to, iż w aplikacji można między innymi wykonać przelew czy sprawdzić historię operacji.

Token BS Ostrow Maz - to aplikacja łącząca w sobie bankowość mobilną z autoryzacją tokenem.

Autoryzacja tokenem to rozwiązanie alternatywne dla autoryzacji kodami SMS.

Autoryzacji transakcji internetowych będzie można dokonać mobilną aplikacją zainstalowaną na telefonie komórkowym tzw. token mobilny dostępną w Google Play oraz App Store pod nazwą „Token BS Ostrow Maz”.

Ta nowa bankowość mobilna połączona z nową formą autoryzacji transakcji jest prosta, o intuicyjnym wyglądzie, całkowicie bezpieczna a pobranie i korzystanie z niej jest bezpłatne.

 
 
 Instrukcja

 

Instrukcja

Znajdziesz nas też tutaj


Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej, 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 32, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Rejestr Przedsiębiorców nr 0000087012, NIP: 759-000-27-35, REGON: 000508690