Skip to main content

Token mobilny - bankowość mobilna połączona z tokenem

Token BS Ostrow Maz - to aplikacja łącząca w sobie bankowość mobilną z autoryzacją tokenem.

Autoryzacja tokenem to rozwiązanie alternatywne dla autoryzacji kodami SMS.

Autoryzacji transakcji internetowych będzie można dokonać mobilną aplikacją zainstalowaną na telefonie komórkowym tzw. token mobilny dostępną w Google Play oraz App Store pod nazwą „Token BS Ostrow Maz”.

Informujemy, że od dnia 15.12.2023 r. w celu dodatkowego zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem do bankowości eBankNet, wprowadziliśmy zmiany w procedurze parowania aplikacji mobilnej - Token BS Ostrow Maz.

Aby sparować aplikację mobilną z bankowością eBankNet niezbędny będzie kontakt z infolinią banku.
Infolinia dostępna jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, pod numerem 801 504 450.

Znajdziesz nas też tutaj


Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej, 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 32, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Rejestr Przedsiębiorców nr 0000087012, NIP: 759-000-27-35, REGON: 000508690