Skip to main content

SALTUS Ubezpieczenia

DOŚWIADCZENIE I SIŁA POLSKIEGO KAPITAŁU

SALTUS Ubezpieczenia to polska marka reprezentującadwa towarzystwa ubezpieczeniowe: SALTUS TUW (towarzystwo majątkowe)oraz SALTUS TU ŻYCIE SA (towarzystwo życiowe).W ciągu 25 lat działalności objęliśmy ochroną i zdobyliśmy zaufanie ponad miliona Klientów w całej Polsce. Dzięki bogatej ofercie ubezpieczeniowej, dopasowanej do oczekiwań i możliwości naszych klientów, zyskują oni bezpieczeństwo swoich finansów, zdrowia, majątku oraz ochronę życia. W swojej ofercie posiadamy pełną gamę produktów ubezpieczeniowych dedykowanych zarówno Klientom Indywidualnym, jak również Instytucjom i Przedsiębiorcom. Oprócz produktów chroniących życie i dobytek proponujemy także ubezpieczenia zdrowotne.

Jesteśmy stabilni i wiarygodni. Oba towarzystwa należą do najbezpieczniejszych na polskim rynku. Wskaźniki wypłacalności będące funkcją siły kapitałowej należą do najwyższych zarówno w Polsce, jak i w Europie.

SALTUS TU ŻYCIE SA (ubezpieczenia na życie)

Ubezpieczenia do pożyczek i kredytów to jedna z najmocniejszych stron oferty SALTUS Ubezpieczenia. Nasza propozycja obejmuje zarówno ubezpieczenia dla klientów korzystających z pożyczek i kredytów jak również produkty niepowiązane z pożyczkami. Nasze wieloletnie doświadczenie w tym obszarze zapewnia realną ochronę Ubezpieczonym. W swojej ofercie posiadamy m.in.:

Acti Finanse Plus –  to indywidualne ubezpieczenie na życie. Jest idealnym zabezpieczeniem najbliższych w postaci środków na spłatę zobowiązań  finansowych w sytuacji śmierci Ubezpieczonego/Kredytobiorcy.

Występują dwa warianty produktu Acti Finanse Plus, zabezpieczające znacznie szerszą paletę kredytów i pożyczek:

 - Acti Finanse Plus Gotówki,

 - Acti Finanse Plus Hipoteki.

Pierwszy produkt będzie ubezpieczeniem sprzedawanym m.in. do umowy kredytu gotówkowego/ratalnego, ale również do kredytu odnawialnego, limitu/debetu lub karty kredytowej.  Drugie ubezpieczenie będzie natomiast oferowane do umów pożyczki/kredytu hipotecznego/mieszkaniowego.

 

  • śmierć Ubezpieczonego, z każdej przyczyny (podstawowy zakres ochrony),
  • możliwość rozszerzenia podstawowego zakresu ochrony o dodatkowe ryzyka, z tytułu:

- całkowitej niezdolności do samodzielnej egzystencji w wyniku nieszczęśliwego wypadku,

- poważnego zachorowania (23 jednostki chorobowe, np. zawał serca, nowotwór złośliwy, choroba Alzheimera),

- pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku,

- śmierci małżonka/partnera Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

DLACZEGO WARTO?

  • brak ograniczenia maksymalnego wieku przystąpienia do ubezpieczenia

Ubezpieczeniem może zostać objęta każda osoba, która ukończyła 18 rok życia, ale to, co stanowi największą korzyść dla klienta to brak górnej granicy wieku.

  • ubezpieczenie do nowych i trwających kredytów/ pożyczek

Produkt dedykowany jest zarówno Klientom, którzy już spłacają zaciągnięty wcześniej kredyt lub pożyczkę, a dopiero teraz zdecydowali się ubezpieczyć, jak również osobom, które dopiero zamierzają wziąć kredyt lub pożyczkę.

  • SALTUS spłaca zaciągnięty kredyt

W przypadku gdy zdarzy się nieszczęście i osoba ubezpieczona umrze, SALTUS Ubezpieczenia spłaci jej zadłużenie Bankowi. Wskazani przez Ubezpieczonego Uposażeni mogą otrzymać również wypłatę świadczenia ubezpieczeniowego.

  • brak wyłączeń związanych z Covid

Produkt charakteryzuje się brakiem wyłączeń związanych z COVID – 19. Jest to bardzo istotne w dzisiejszych czasach. Każdy z nas w szczególny sposób bowiem troszczy się o swoje zdrowie i życie, zwłaszcza kiedy mamy do spłaty pożyczkę albo kredyt zaciągnięte w Banku.

  • wygodna płatność składki

Do wyboru: jednorazowo, miesięcznie bądź rocznie.

  • szeroki katalog produktów bankowych objętych ubezpieczeniem

Możliwość zabezpieczenia szerszej gamy produktów bankowych. Ubezpieczenia sprzedawane m.in. do umowy kredytu gotówkowego/ratalnego, kredytu odnawialnego, limitu/debetu lub karty kredytowej jak również do umów pożyczki/kredytu hipotecznego/mieszkaniowego.

  • początek ochrony już od dnia podpisania umowy ubezpieczenia

Odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeniowego rozpoczyna się od razu po podpisaniu umowy ubezpieczenia przez Klienta Banku.

  • możliwości przyjmowania do ubezpieczenia wspólników i partnerów spółek osobowych

SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych (ubezpieczenia majątkowe i osobowe).

SALTUS TUW oferuje ochronę w formule towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Pełna ochrona Ubezpieczonych, którzy są jednocześnie członkami TUW-u, jest jedynym celem i kryterium działalności SALTUS TUW. Nie jesteśmy nastawieni na zysk, choć każdy rok w naszej 25-letniej historii kończyliśmy dodatnim wynikiem powiększającym nasze kapitały, a tym samym zwiększającym naszą wiarygodność. Jest to reguła, która przyświeca również idei spółdzielczości.

W swojej ofercie posiadamy m.in.:

SALTUS Pomoc - ubezpieczenie, które chroni pożyczkobiorcę w sytuacji śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku, zawału serca lub udaru mózgu. Dodatkowo zapewnia świadczenie w tytułu pobytu w szpitalu w wyniku NNW.

SALTUS Praca - ubezpieczenie, które wspiera pożyczkobiorcę w sytuacji utraty przez niego pracy.

SATUS Na Zdrowie - indywidualne ubezpieczenie zdrowotne (funkcjonuje podobnie jak abonamenty medyczne). Zapewnia szybki dostęp do wybranych lekarzy specjalistów lub badań (ze skierowaniem lekarskim).

SALTUS Kuracja - ubezpieczenie zdrowotne (po zdarzeniu ubezpieczeniowym, tj. zawał, udar, nieszczęśliwy wypadek). Pakiet medyczny pomocny po zakończeniu hospitalizacji, wskutek nieszczęśliwego wypadku,zawału serca lub udaru mózgu.

SALTUS MOJE Bezpieczeństwo – ubezpieczenie NNW (ryzyko całkowitej niezdolności do samodzielnej egzystencji, a także następstw zawału serca lub udaru mózgu, poważne zachorowanie, OC w życiu prywatnym). To ochrona na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku oraz udaru mózgu lub zawału serca, uszczerbków na zdrowiu, pobytu w szpitalu,    skutków wyczynowego lub amatorskiego uprawiania sportów oraz odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym.

Mój DOM - ubezpieczenie mieszkań i domówjednorodzinnych

Produkt o szerokim zakresie ochrony, zarówno w kontekście przedmiotów ubezpieczenia  jak i zdarzeń ubezpieczeniowych

(m.in.: pożar, piorun, huragan, deszcz nawalny, upadek drzew, dym i sadza, napór śniegu, kradzież z włamaniem, uszkodzenie/zniszczenie sprzętu, NNW, OC w życiu prywatnym).

* Praktyczny pakiet Assistance – pomoc elektryka, hydraulika, szklarza, transport mienia, transport ubezpieczonego i osób bliskich.

Ubezpieczenie podróżne - koszty leczenia, utrata bagażu, NNW w trakcie podróży zagranicznej.

W zależności od wybranego wariantu Klient Banku, będąc za granicą, może liczyć na pomoc m.in.: w zakresie leczenia i transportu medycznego oraz w przypadku zniszczenia lub utraty bagażu.

Ubezpieczenia komunikacyjne OC, AC oraz NNW z oferty wiodących towarzystw, m.in.: PZU, Link4, Warta, HDI, ERGO Hestia, MTU, Wiener, InterRisk, Generali, Proama oraz Allianz dystrybułowane przez SALTUS Ubezpieczenia.

Więcej o SALTUS Ubezpieczenia na www.saltus.pl

Znajdziesz nas też tutaj


Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej, 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 32, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Rejestr Przedsiębiorców nr 0000087012, NIP: 759-000-27-35, REGON: 000508690