Skip to main content

UNIQA

UNIQA jest obecna na polskim rynku ubezpieczeniowym od prawie 30 lat. Zaufało jej już ponad milion klientów. Oferuje ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne i życiowe, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. To lider sektora ubezpieczeń dedykowanych mieszkalnictwu.


 • Ubezpieczenia mieszkaniowe UNIQA

  obraz 2022 11 07 134602130

  Ochrona dla każdego domu lub mieszkania od wielu zdarzeń losowych
  Ubezpieczenie skierowane jest do osób posiadających dom, mieszkanie lub dom w budowie. Z ubezpieczenia mogą skorzystać właściciele nieruchomości, najemcy, osoby posiadające spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, jak i również użytkujący na innej postawie nieruchomość.
  Zalety
  • atrakcyjne ceny przy zakupie ubezpieczenia
  • wysokie sumy ubezpieczenia (sięgające nawet 3 mln zł) i sprawna wypłata odszkodowania
  • możliwość ubezpieczenia w 2 wariantach - all risk i ryzyka nazwane
  • automatyczne włączenie do zakresu ochrony ubezpieczenia od pożaru, zalania, wybuchu, deszczu nawalnego i silnego wiatru
  • możliwość ubezpieczenia przedmiotów wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej
  • świadczenia naprawy urządzeń domowych w ryzyku Home assistance bez względu na wiek i gwarancje producenta
  • wypłata odszkodowania za mienie ruchome wg. wartości odtworzeniowej bez względu na wiek
  • ochrona ubezpieczeniowa bagażu podróżnego przy ubezpieczeniu ruchomości domowych

 • Ubezpieczenia Komunikacyjne UNIQA

  obraz 2022 11 07 134602130
  Oferta Ubezpieczeń komunikacyjnych w UNIQA to szeroki wybór ubezpieczeń – od obowiązkowego ubezpieczenia OC, przez Autocasco, aż po szereg ubezpieczeń dodatkowych.


  Oferujemy ubezpieczenia:

  • OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC),
  • autocasco (AC),
  • od zniszczenia pojazdu w skutek pożaru i od kradzieży (PKR),
  • szyb (Szyby),
  • bagażu (Bagaż),
  • następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),
  • Zielona Karta (ZK),
  • assistance

  Zalety

  • formuła all risk – odpowiedzialność od wszystkich ryzyk
  • atrakcyjne ceny pakietów OC i AC, Midi Assistance i Zielona Karta bez dodatkowych opłat
  • dowolność w wyborze miejsca naprawy i możliwość użycia oryginalnych części oraz naprawy w ASO (wariant Warsztat Plus)
  • ubezpieczenie AC nawet dla 15-letniego pojazdu z możliwością jego kontynuacji niezależnie od wieku pojazdu, bez zmiany warunków umowy
  • brak redukcji sumy ubezpieczenia po szkodzie
  • możliwość kupna AC dla samochodów sprowadzonych i jeszcze niezarejestrowanych
  • ubezpieczenie bagażu.
 • Ubezpieczenia w podróży UNIQA

  obraz 2022 11 07 134602130

  Zalety
  • produkt samodzielny, dostępny zarówno dla Klientów UNIQA, jak i Klientów innych T.U.
  • możliwość zakupu bez konieczności zakupu OC w UNIQA
  • przejrzysty oraz prosty w obsłudze kalkulator: ofertę poznasz w trzech krokach
  • szeroki wachlarz świadczeń Assistance
  • pomoc na terenie Polski lub Europy, decyzja należy do Klienta
  • do wyboru 7-dniowy, 15-dniowy, 30-dniowy lub roczny okres ochrony
  samodzielnie definiowany zakres ochrony: Ekonomiczny, Standardowy oraz Premium

 • Ubezpieczenia dla firm UNIQA

  obraz 2022 11 07 134602130

  Ubezpieczenie dedykowane firmom prowadzącym działalność produkcyjną, handlową lub usługową. Daje możliwość kompleksowej ochrony budynków, maszyn i urządzeń, środków obrotowych i innych aktywów firmy.

  Zalety
  • ochrona na wypadek najczęstszych zdarzeń i jej rozszerzenia w standardowym zakresie
  • OC z tytułu prowadzonej działalności i posiadania mienia oraz trzy rozszerzenia ochrony w standardowym zakresie
  • możliwość ubezpieczenia tylko od podstawowego ryzyka, takiego jak: pożar i inne zdarzenia losowe, a także ubezpieczenia sprzętu elektronicznego oraz wykupienia OC z tytułu prowadzonej działalności
  • dla firm produkcyjnych i prowadzących sprzedaż – w okresach przedświątecznych oraz świątecznych suma ubezpieczenia dla towarów, materiałów, surowców wzrasta o 20% – bez dodatkowej składki
  • praktyczne rozwiązania – awaryjny sekretariat, automatyczne doubezpieczenie, rozmrożenie środków obrotowych w standardowym zakresie
  • szybka i rzetelna likwidacja szkód

 • Ubezpieczenia mikroflot UNIQA

  obraz 2022 11 07 134602130

  Zalety
  • każda z polis taryfikowana według obowiązujących stawek oraz przebiegów szkodowych Klienta
  • brak obowiązku ulokowania wszystkich pojazdów należących do Klienta
  • brak wiążącej Klienta Umowy Generalnej
  • prosta kalkulacja składki z wbudowanymi funkcjonalnościami pozwalającymi szybko poznać ofertę na konkretny pojazd
  • oferta ubezpieczenia bazująca na sprawdzonej ofercie dla Klienta indywidualnego
  • szeroki, dostosowywany do Klienta zakres ochrony ubezpieczeniowej

 • Ubezpieczenia flot UNIQA

   

  obraz 2022 11 07 134602130

  Zalety
  • umowa generalna wraz z gwarancją stawek ubezpieczenia przez cały okres trwania umowy ubezpieczenia
  • łatwe wyliczenie kosztów ubezpieczeń komunikacyjnych
  • ochrona wszystkich pojazdów wchodzących w skład należącej do Ciebie floty wraz z nowonabywanymi pojazdami
  • oferta dopasowana do Twoich potrzeb i oczekiwań, możliwość indywidualnego negocjowania warunków umowy
  • możliwość wyboru kilku wariantów ubezpieczenia lub zastosowania dodatkowych klauzul w umowie
  • szybka i rzetelna likwidacja szkód wraz z dedykowanym likwidatorem

 • Ubezpieczenia szkolne UNIQA

  obraz 2022 11 07 134602130

  Twoje dziecko chzi do żłobka, przedszkola, jest uczniem lub studentem? Jeśli ma do 26 lat, to możesz skorzystać z ubezpieczenia szkolnego w UNIQA. Dzięki ochronie ubezpieczeniowej wypłacimy świadczenia m.in. w związku z uszkodzeniem ciała, śmiercią ubezpieczonego, pobytem w szpitalu. Nasze ubezpieczenie szkolne zapewnia szeroką ochronę, którą możesz dopasować do potrzeb swoich i swojego dziecka. Do wyboru masz 4 pakiety ubezpieczenia, dzięki czemu wybierzesz taką ochronę, jakiej potrzebujesz. Decydując się na polisę, otrzymasz odszkodowanie w razie wystąpienia nieszczęśliwego wypadku u Twojego dziecka. 

 • Ubezpieczenia turystyczne UNIQA

  Pakiet ubezpieczeń na wyjazdy zagraniczne w celach prywatnych, służbowych, do pracy, na wypoczynek aktywny lub typowo turystyczny, dla klientów indywidualnych oraz firm. Ubezpieczenie turystyczne dla podróżujących zagranicę pokrywa m.in. koszty leczenia w razie zachorowania, zaostrzenia choroby lub wypadku, koszty transportu medycznego, utraty bagażu, czy wydatki powstałe wskutek szkody wyrządzonej osobie trzeciej. Wysokie sumy ubezpieczenia, nawet do 250 000 EUR na koszty leczenia. Amatorskie uprawianie sportów oraz nagłe zachorowania związane z pandemią są włączone w zakres ochrony, bez konieczności opłacenia dodatkowej składki.

 • Ubezpieczenia maszyn rolniczych AGRO CASCO

  Agro Casco ma za zadanie chronić przed uszkodzeniem lub utratą maszyny rolniczej. Ubezpieczenie zapewnia kompleksową ochronę maszyn w zakresie dostosowanym do zagrożeń występujących podczas ich eksploatacji. Ubezpieczenie skierowane jest do właścicieli maszyn rolniczych. Umowę ubezpieczenia zawrzeć mogą nie tylko osoby fizyczne, ale także osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
  Przedmiotem ubezpieczenia są maszyny rolnicze i sprzęt rolniczy, a w szczególności: kombajny rolnicze, ciągniki, brony i glebogryzarki ciągnikowe, kultywatory, siewniki, żniwiarki, prasy, młockarnie oraz środki transportowe (przyczepy, naczepy, wozy, itp.). UNIQA TU S.A. odpowiada za szkody w ubezpieczonym mieniu spowodowane przez: wypadek - zetknięcie się z przeszkodą, rzeczą, osobą, zwierzęciem w wyniku działania siły mechanicznej, zdarzenie losowe – ogień, huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, lawina, wybuch, zapadanie i osuwanie się ziemi, upadek pojazdu powietrznego oraz kradzież i rabunek.
  Za szkodę uważa się utratę lub ubytek wartości ubezpieczonego mienia z powodu jego zniszczenia, uszkodzenia lub zaginięcia w wyniku wymienionych powyżej zdarzeń.

 • Ubezpieczenie wspólnot mieszkaniowych

  pobrane 1

  Pakiet ubezpieczeń na jednej polisie dla właścicieli budynków wielomieszkaniowych, skierowany m.in.: do wspólnot mieszkaniowych i innych właścicieli budynków wielomieszkaniowych.

  Bezpieczeństwo
  Pakiet ubezpieczeń na jednej polisie:
  Ponad standard
  Opcja rozszerzenia ochrony o:
  mienie od ognia i innych zdarzeń losowych
  OC w związku z posiadaniem mienia i zarządzaniem nieruchomościami od kradzieży z włamaniem i rabunku
  sprzęt elektroniczny
  szyby i przedmioty szklane
  ochrona prawna
  OC członków zarządu wspólnoty
  18 klauzul dodatkowych m.in.

  ryzyko powodzi
  koszty utraty mediów
  OC od zalań i przepięć
  OC za szkody z tytułu kar umownych
  szkody w nieruchomości wspólnej
  kradzież zwykła, w tym elementów zewnętrznych
  ryzyko wandalizmu (np. graffiti)
  poszukiwanie awarii
  drobne prace remontowe

  Ochrona dostosowana do indywidualnych potrzeb – możliwość wyboru spośród wielu ubezpieczeń i klauzul dodatkowych.
  Korzyści

  Poznaj zalety

  niska cena - wersja podstawowa (mienie+OC)
  ochrona szyta na miarę
  dostępna opcja all risk
  bezpłatny pakiet assistance (pomoc specjalistów w przypadku awarii)

  Pełna ochrona wspólnot mieszkaniowych na jednej polisie.

   


Znajdziesz nas też tutaj


Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej, 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 32, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Rejestr Przedsiębiorców nr 0000087012, NIP: 759-000-27-35, REGON: 000508690