UNIQA

UNIQA jest obecna na polskim rynku ubezpieczeniowym od prawie 30 lat. Zaufało jej już ponad milion klientów. Oferuje ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne i życiowe, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. To lider sektora ubezpieczeń dedykowanych mieszkalnictwu. W 2016, 2017 i 2018 roku UNIQA uzyskała tytuł Instytucji Roku nadany przez niezależny portal MojeBankowanie.pl. UNIQA jest laureatem konkursu Solidny Pracodawca. Pod koniec 2017 roku ubezpieczenie mienia za składką płatną miesięcznie, które dedykowane jest lokatorom spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, po raz trzeci uzyskało certyfikat „Dobra Polisa”. Inwestorem strategicznym spółek jest europejski holding ubezpieczeniowy o austriackich korzeniach - UNIQA Insurance Group AG.

pobrane

Ubezpieczenie domu i mieszkania - Twój Dom Plus

Ochrona dla każdego domu lub mieszkania od wielu zdarzeń losowych

Pakiet ubezpieczeń Twój Dom Plus to ubezpieczenie nieruchomości, które obejmuje zarówno ubezpieczenie mieszkania jak i domu. Twój Dom Plus zapewnia ochronę od zdarzeń losowych takich jak zalanie mieszkania, uderzenie pioruna czy kradzież z włamaniem. Wybierz jeden z 3 gotowych wariantów ubezpieczenia lub sam skomponuj jego zakres.

Wariant  ubezpieczenia
MINI
Obejmuje szkody powstałe wskutek:
Wariant  ubezpieczenia
MAXI
Optymalna ochrona za rozsądną cenę
Wariant ubezpieczenia
MEGA
Najszerszy wariant ochrony
Dodatkowe opcje ubezpieczenia
Wybierz więcej
Home Assistance
Gratis - w każdym pakiecie
- pożaru, uderzenia pioruna
- wybuchu, dymu, sadzy, huraganu
- upadku statku powietrznego
- huku   ponaddźwiękowego
- zakres pakietu MINI
- szkody powstałe na skutek zalania, gradu i śniegu
- od wszystkich ryzyk
-opcja ubezpieczenia mieszkania lub domu dla roztargnionych
- kradzież z włamaniem
· ochrona prawna
- OC - również dla osób bliskich
- NNW - również dla osób bliskich
- ubezpieczenie przedmiotów szklanych
- pomoc np. elektryka, szklarza, hydraulika
- pomoc do sprzętu komputerowego, AGD i RTV
- pokrycie kosztów dojazdu, robocizny
- pokrycie kosztów zakupu części zamiennych
Możliwość poszerzenia ochrony m.in.: o zalanie, powódź, deszcz nawalny, przepięcie, upadek przedmiotów. Możliwość poszerzenia ochrony m.in. o: wandalizm, katastrofę budowlaną i akty terrorystyczne. Możliwość poszerzenia ochrony m.in. o pękanie mrozowe zewnętrznych instalacji. Ubezpieczenie dla roztargnionych - zapewni wypłatę odszkodowania nawet wtedy, gdy do szkody dojdzie w wyniku rażącego zaniedbania ubezpieczonego. Możliwość ochrony mienia w budowie, domu letniskowego, sprzętu elektronicznego znajdującego się poza domem, nagrobka, a nawet podróży. W nagłej sytuacji wystarczy zadzwonić pod specjalny numer alarmowy, dostępny 24h na dobę i powiadomić koordynatora o zdarzeniu, aby ten zajął się organizacją pomocy.

pobrane 1

Ubezpieczenie wspólnot mieszkaniowych

Pakiet ubezpieczeń na jednej polisie dla właścicieli budynków wielomieszkaniowych, skierowany m.in.: do wspólnot mieszkaniowych i innych właścicieli budynków wielomieszkaniowych.

Bezpieczeństwo
Pakiet ubezpieczeń na jednej polisie:
Ponad standard
Opcja rozszerzenia ochrony o:
mienie od ognia i innych zdarzeń losowych
OC w związku z posiadaniem mienia i zarządzaniem nieruchomościami od kradzieży z włamaniem i rabunku
sprzęt elektroniczny
szyby i przedmioty szklane
ochrona prawna
OC członków zarządu wspólnoty
18 klauzul dodatkowych m.in.

ryzyko powodzi
koszty utraty mediów
OC od zalań i przepięć
OC za szkody z tytułu kar umownych
szkody w nieruchomości wspólnej
kradzież zwykła, w tym elementów zewnętrznych
ryzyko wandalizmu (np. graffiti)
poszukiwanie awarii
drobne prace remontowe

Ochrona dostosowana do indywidualnych potrzeb – możliwość wyboru spośród wielu ubezpieczeń i klauzul dodatkowych.
Korzyści

Poznaj zalety

niska cena - wersja podstawowa (mienie+OC) już od 260 zł
ochrona szyta na miarę
dostępna opcja all risk
bezpłatny pakiet assistance (pomoc specjalistów w przypadku awarii)

Pełna ochrona wspólnot mieszkaniowych na jednej polisie.

pobrane 2

Twój Biznes Plus

Ubezpieczenie Twój Biznes Plus skierowane jest do małych i średnich firm, których roczny maksymalny przychód w związku z prowadzoną działalnością nie przekracza 20 mln zł, oraz których wartość majątku jest nie większa niż 15 mln zł.

Ubezpieczenie dla małych i średnich przedsiębiorstw

Ubezpieczenia w pakiecie
Korzyści

Poznaj atuty
mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
odpowiedzialności cywilnej
szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia
NNW
łatwość i szybkość obsługi
szyte na miarę
dodatkowe zniżki w zależności od liczby wybranych ubezpieczeń
kompleksowe podejście do Twoich potrzeb
ubezpieczenia w ramach pakietu na jednej polisie
bezpłatne usługi specjalistów - hydraulik, ślusarz, informatyk w ramach assistance
Pakiet został opracowany tak, aby w pełni zabezpieczyć interesy Twojej firmy. Ubezpieczenia zawarte w ramach pakietu ujęte są na jednej polisie.

pobrane 3

Turystyczne - Radość odkrywania

https://ubezpieczenia.uniqa.pl

Radość Odkrywania to ubezpieczenie turystyczne dla podróżujących zagranicę. Pokrywa m.in. koszty leczenia w razie zachorowania, zaostrzenia choroby lub wypadku, koszty transportu medycznego, utraty bagażu, czy wydatki powstałe wskutek szkody wyrządzonej osobie trzeciej. Dodatkowo, podstawowy zakres ubezpieczenia zawiera tzw. klauzulę promilową, czyli pokrycie kosztów zdarzeń powstałych pod wpływem alkoholu.

MINI

od 33 zł / 7 dni

· 50 000 zł - koszty leczenia
· 100 000 zł - OC
· 20 000 zł - NNW
· Assistance MINI
MAXI

od 44 zł / 7 dni

100 000 zł - koszty leczenia
150 000 zł - OC
40 000 zł - NNW
Assistance MAXI
MEGA

od 63 zł / 7 dni

200 000 zł - koszty leczenia
200 000 zł - OC
60 000 zł - NNW
Assistance MEGA
Wybierz więcej: ubezpieczenie bagażu, sprzętu sportowego, dodatkowych kosztów dojazdu, na wypadek odstąpienia od podróży Wybierz więcej: ubezpieczenie bagażu, sprzętu sportowego, dodatkowych kosztów dojazdu, na wypadek odstąpienia od podróży Wybierz więcej: ubezpieczenie bagażu, sprzętu sportowego, dodatkowych kosztów dojazdu, na wypadek odstąpienia od podróży

pobrane 4

NNW i OC - Beztroski Czas

Ochrona od następstw nieszczęśliwych wypadków i OC w życiu prywatnym

Nie chcesz borykać się z ewentualnymi zobowiązaniami z tytułu wyrządzonych szkód podczas wykonywania codziennych czynności? Ubezpieczenie Beztroski Czas to dwa ubezpieczenia NNW i OC w życiu prywatnym, które możesz zawrzeć razem lub każde osobno, w zależności od Twoich potrzeb.

Ubezpieczenie NNW

Wariant Prosty
Ubezpieczenie NNW

Wariant Elastyczny

Ubezpieczenie OC


w życiu prywatnym

dla osób pracujących oraz niepracujących
czas trwania na rok lub krócej
trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku
śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku
trzy sumy ubezpieczenia do wyboru: 10 000 zł,20 000 zł lub 50 000 zł
zakres pakietu Prostego
pobyt w szpitalu (wysokie świadczenia już za 24-godzinny pobyt)
zwrot kosztów leczenia
jednorazowa wypłata za złamanie kończyny
możliwość rozszerzenia o uprawianie aktywności sportowych
​suma ubezpieczenia ustalana indywidualnie
zniszczenie mienia lub uszkodzenie ciała osobie trzeciej
szkody spowodowane przez Ciebie lub Twoich bliskich
-- szkody spowodowane przez zwierzęta
pięć sum gwarancyjnych do wyboru: 10 000 zł, 50 000 zł, 100 000 zł, 200 000 zł i 300 000 zł