Skip to main content

Wyniki finansowe

Wybrane wyniki Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej (w tys. PLN)
 

Parametr 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022
Suma bilansowa 707 706 835 004 960 974 1 124 233 1 229 043 1 328 140 1 485 640 1 698 077 1 815 904 1 753 976
Kredyty 552 372 622 463 689 384 721 186 750 180 795 149 976 645 1 009 487 1 047 097 1 054 734
Depozyty 585 577 698 485 807 207 978 140 1 065 967 1 172 253 1 322 109 1 525 100 1 625 558 1 497 457
Fundusze własne 83 953 87 218 94 907 103 818 112 100 121 859 131 708 146 381 157 893 168 310
Wynik brutto (zysk) 10 406 13 225 12 521 13 852 13 495 14 953 18 328  14 602 14 311 47 810
Współczynnik kapitałowy 14,22% 14,72% 14,46% 15,87% 15,93% 16,43% 15,37% 18,38% 19,37% 19,14%
Znajdziesz nas też tutaj


Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej, 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 32, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Rejestr Przedsiębiorców nr 0000087012, NIP: 759-000-27-35, REGON: 000508690