Skip to main content

Zmiany limitów - Express Elixir oraz Token BS Ostrow Maz

21-03-2022

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w trosce o Państwa bezpieczeństwo od dnia 21.03.2022 r. od godziny 08:00 zostaną ustalone AKTUALNE i MAKSYMALNE limity dla szybkich przelewów (Express Elixir) oraz płatności wykonywanych za pośrednictwem bankowości mobilnej, Token BS Ostrów Maz.

Ważne!!! Zmiana dotyczy tylko bankowości eBankNet/Token BS Ostrow Maz

Poniżej znajdują się tabele przedstawiające limity jakie zostały ustawione dla Państwa:

  • Limity AKTUALNE i MAKSYMALNE dla Klientów Indywidualnych:

MOBILNE PRZELEWY (przelewy w aplikacji TOKEN BS Ostrow Maz):

Jednorazowy:

10 000

Dzienny:

10 000

Miesięczny:

300 000

Szybkie przelewy – Express Elixir:

Jednorazowy:

5 000

Dzienny:

5 000

Miesięczny:

150 000

  • Limity AKTUALNE i MAKSYMALNE dla pozostałych Klientów, użytkowników eBankNet:

MOBILNE PRZELEWY (przelewy w aplikacji TOKEN BS Ostrow Maz):

Jednorazowy:

20 000

Dzienny:

20 000

Miesięczny:

600 000

Szybkie przelewy – Express Elixir:

Jednorazowy:

5 000

Dzienny:

10 000

Miesięczny:

300 000

W celu zmiany limitów powyżej tych kwot prosimy o udane się do placówki banku celem dokonania zmian. Lista placówek banku dostępna jest pod adresem: https://www.bsostrowmaz.pl/placowki-i-bankomaty

Jeżeli Klient posiada ustalony wcześniej w Banku limit indywidualny różny od w/w proponowanych przez Bank, limity nie ulegną zmianie.

Informujemy, że każdy klient po zalogowaniu się do bankowości internetowej eBankNet ma możliwość zmiany limitu dla wszystkich operacji wykonywanych w bankowości eBankNet oraz dodatkowo indywidualnych limitów dla każdego ze swoich rachunków.

Zmiany limitów można dokonać w eBankNet -> Zakładka Mój Profil -> Zarządzenie limitami

Opcja Zarządzanie limitami służy do definiowania i podglądu wysokości limitów. Limity możemy ustawiać globalnie dla wszystkich rachunków (belka Limity użytkownika) oraz dla konkretnych rachunków (belka Limit dla rachunków).

Zmiana limitw eBankNet

Znajdziesz nas też tutaj


Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej, 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 32, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Rejestr Przedsiębiorców nr 0000087012, NIP: 759-000-27-35, REGON: 000508690