Skip to main content

Zmiana lokalizacji Centrali i Oddziału Banku w Ostrowi Mazowieckiej

08-09-2021

Szanowni Klienci,

Informujemy, że od 13 września 2021 r. Centrala Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej oraz Oddział Banku w Ostrowi Mazowieckiej zmienia lokalizację na ul. 3-go Maja 32

Znajdziesz nas też tutaj


Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej, 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 32, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Rejestr Przedsiębiorców nr 0000087012, NIP: 759-000-27-35, REGON: 000508690