Ustawowe wakacje kredytowe

Od 29 lipca 2022 r. będzie można złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego, czyli tzw. wakacje kredytowe.

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, wakacje kredytowe mogą dotyczyć jednej umowy kredytowej w złotych polskich zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

Spłatę kredytu hipotecznego można zawiesić:

  • od dnia 1 sierpnia 2022r. do dnia 30 września 2022r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
  • od dnia 1 października 2022r. do dnia 31 grudnia 2022r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
  • od dnia 1 stycznia 2023r. do dnia 31 grudnia 2023r. – w wymiarze miesiąca w każdym kwartale.

Wzór wniosku o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego dostępny jest na stronie internetowej: 

Wniosek o wakacje kredytowe (*pdf)

Instrukcja złożenia wniosku poprzez bankowość elektroniczną: 

eBankNet Instrukcja złożenia wniosku dla Klienta (*pdf)

Rekomendowane sposoby składania wniosków:

1)    Bankowość Elektroniczna
2)    Oddziały Banku

Szczegóły w naszych placówkach Banku:

https://www.bsostrowmaz.pl/placowki-i-bankomaty

W przypadku: