Film z Wielkiego Finału Loterii Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej