• O Banku
  • Aktualności
  • Zaproszenie do składania ofert w sprawie nabycia nieruchomości [Zaręby Kościelne]

Zaproszenie do składania ofert w sprawie nabycia nieruchomości [Zaręby Kościelne]

16-05-2023

zareby

Znajdziesz nas też tutaj


Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej, 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 32, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Rejestr Przedsiębiorców nr 0000087012, NIP: 759-000-27-35, REGON: 000508690