Skip to main content

Wprowadzenie platformy walutowej Autodealing

23-02-2021

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od 1 marca 2021r. Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej wprowadza nową platformę walutową Autodealing w systemie bankowości elektronicznej eBankNet, która umożliwia samodzielną wymianę walut online – szybko, bezpiecznie i wygodnie. Wystarczy zalogować się do bankowości elektronicznej, wybrać opcję Przelewy → Autodealing, dokonać wyboru rodzaju transakcji (kupna/sprzedaży) i waluty (EUR, USD, GBP).

Platforma umożliwia również zawieranie transakcji z zastosowaniem kursu preferencyjnego po przekroczeniu określonych progów kwotowych wskazanej waluty. Rozszerzenie zakresu funkcjonalności systemu bankowości elektronicznej o platformę walutową nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Usługa zostanie uruchomiona automatycznie dla wszystkich Klientów posiadających rachunki walutowe oraz rachunek złotowy.

Pliki do pobrania:

Znajdziesz nas też tutaj


Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej, 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 32, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Rejestr Przedsiębiorców nr 0000087012, NIP: 759-000-27-35, REGON: 000508690