Skip to main content

regulamin i szczegoly

 

Jeśli jesteś kredytowym lub leasingowym Klientem naszego Banku ta oferta jest właśnie dla Ciebie!
Już dziś skorzystaj z promocyjnej oferty finansowania samochodów ciężarowych do 3,5 tony, połączonej z promocją „Karta paliwowa za 1zł”. 

 JAKIE WARUNKI MUSI SPEŁNIĆ KLIENT?

 • zawarłeś umowę kredytową lub leasingu z Bankiem Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej zrzeszonym w grupie BPS, która trwa co najmniej 6 miesięcy 
 • nie posiadasz wobec banku wymagalnych powyżej 30 dni zobowiązań kredytowych  
 • podpiszesz umowę leasingu w okresie trwania promocji, która spełnia poniższe parametry: 
  • Przedmiot leasingu: samochody osobowe i dostawcze o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony 
  • Rodzaj leasingu: operacyjny i finansowy podatkowo 
  • Waluta: PLN/EUR 
  • Minimalna wartość netto przedmiotu lub równowartości w walucie obcej wg kursu średniego NBP z dnia przekazania oferty: 50 000 zł 
  • Jednostkowa maksymalna kwota zaangażowania (wartość netto przedmiotu pomniejszona  o opłatę wstępną): 500 000 zł 

KORZYŚCI:

 • brak opłaty wstępnej – klient nie musi angażować własnych środków
 • zaangażowanie aż do 500 000,- zł netto
 • nie ma wymogu podawania wyników finansowych
 • szybka decyzja - udzielana na podstawie opinii o kliencie wystawionej przez Bank

NAGRODA:

Klient po uruchomieniu umowy otrzyma kartę paliwową ORLEN zasiloną na 300 zł.

PROMOCJA TRWA OD 2 KWIETNIA DO 30 CZERWCA BIEŻĄCEGO ROKU.

Znajdziesz nas też tutaj


Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej, 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 32, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Rejestr Przedsiębiorców nr 0000087012, NIP: 759-000-27-35, REGON: 000508690