Portal Developera

PSD2 to Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego. Kluczowym celem PSD2 jest rozszerzenie ram prawnych, określających zasady świadczenia usług płatniczych, uzupełnienie istniejących regulacji, oraz wyjaśnienie powstałych na ich tle wątpliwości.

Poniżej znajdują się cztery przyciski, kliknięcie jednego z nich spowoduje przeniesienie do strony, na której można znaleźć więcej informacji na temat PSD2.

Link do API  O PSD 2  Informacje o API  FAQ