Preferencyjny

  • na wszelkie inwestycje w gospodarstwie
  • z dopłatami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji do oprocentowania
  • długookresowe - w zależności od linii - nawet do 20 lat kredytowania
  • karencja w spłacie kapitału do 2 lat

W ramach kredytów preferencyjnych z pomocą ARiMR udzielane są następujące linie kredytowe, przeznaczone na finansowanie wskazanych przez Agencję nakładów, oznaczone  następującymi symbolami, tj.:

a) RR - kredyt na finansowanie inwestycji w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym,
b) Z - kredyt na finansowanie zakupu użytków rolnych,
c) PR - kredyt na finansowanie inwestycji w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów,
d) K01/K02– odpowiednio kredyt klęskowy inwestycyjny i klęskowy obrotowy na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę - dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
e) DK01/DK02 - kredyt klęskowy inwestycyjny i klęskowy obrotowy odpowiednio na wznowienie produkcji rolnej oraz odtworzenie środków trwałych – duże przedsiębiorstwa,
f) MRcsk - kredyt na finansowanie zakupu użytków rolnych przez młodych rolników;

Więcej informacji na temat kredytów preferencyjnych uzyskacie Państwo w Oddziałach Banku pod numerem telefonu 29 74 522 63, 29 74 522 64  oraz na stronie ARiMR.
Informacje ze strony ARiMR uzyskacie Państwo po kliknięciu w poniższy link.
Strona internetowa ARiMR