Płatniczy

Kredyt płatniczy przeznaczony jest na finansowanie doraźnych płatności, których skala nie mogła być wcześniej przewidziana, wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej, w razie przejściowego braku środków finansowych, na pokrycie zobowiązań.

  • okres kredytowania  do 60 dni
  • jednorazowa spłata  kredytu