Inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego lub zwiększenie istniejącego majątku trwałego a w szczególności na przedsięwzięcia polegające na zakupie/wykupie z leasingu  maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości, materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę, rozbudowę lub modernizację nieruchomości, zakup udziałów lub akcji oraz na sfinansowanie środków obrotowych ściśle związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia inwestycyjnego i inne cele inwestycyjne.

  • minimalny udział środków własnych  - 20 %
  • okres karencji   do 24 miesięcy
  • okres kredytowania  do 10 lat
  • spłata – w ratach miesięcznych lub kwartalnych