Pomocniczy

1. Przeznaczony dla:

  • osób fizycznych rozpoczynających działalność gospodarczą
  • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
  • spółek akcyjnych
  • spółek z o.o.
  • stowarzyszeń
  • komitetów wyborczych
  • wspólnot mieszkaniowych
  • rolników
  • innych

2. Dodatkowy rachunek służący do prowadzenia działalności gospodarczej

3. Prowadzony w walucie PLN, USD, EURO i GBP

4. Pewne i szybkie rozliczenia (przelew środków do adresata w ciągu 1 dnia)