Deweloperski

Kredyt przeznaczony jest dla deweloperów tj.: przedsiębiorstw i spółek państwowych, przedsiębiorstw i spółek prywatnych oraz spółdzielni jak również przedsiębiorstw indywidualnych, których podstawowym rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej jest realizowanie inwestycji budowlanych z przeznaczeniem na sprzedaż lub wynajem.

Kredytem tym można sfinansować:
1) budowę, dokończenie budowy, remont, nadbudowę lub rozbudowę: budynków wielomieszkaniowych, domów jednorodzinnych, wolno stojących budynków użytkowych,
2) budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę budynków mieszkalnych oraz adaptację pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkalne,
3) nabycie działki budowlanej lub jej części pod budowę domów jednorodzinnych,  budynków wielomieszkaniowych, budynków użytkowych, lub lokali użytkowych,
4) remont, modernizację i renowację lokali i budynków mieszkalnych,
5) budowę, dokończenie budowy, remont lub rozbudowę wolnostojących garaży, końcowe rozliczenie pomiędzy klientem, a wykonawcami w wymienionych powyżej przypadkach,
6) zakup nieruchomości oraz:
- dokończenie budowy, remont, nadbudowę i rozbudowę zlokalizowanych na niej budynków  
wielomieszkaniowych, domów jednorodzinnych, wolno stojących budynków użytkowych,
- remont , nadbudowę i rozbudowę lokali mieszkalnych znajdujących się w zlokalizowanych na
niej budynkach wielomieszkaniowych,
- dokończenie budowy, remont i rozbudowę znajdujących się na niej wolnostojących garaży,
- przebudowę zlokalizowanych na niej budynków niemieszkalnych na cele mieszkalne, pod
warunkiem, że koszt zakupu nieruchomości stanowi mniej niż 50% kosztów łącznych
rozumianych, jako suma kosztów zakupu nieruchomości oraz kosztów realizacji inwestycji
prowadzonej na kupowanej nieruchomości,
7) zakup budynków wielomieszkaniowych, domów jednorodzinnych, lokali mieszkalnych, wolnostojących budynków użytkowych i garażowych pomieszczeń lub budynków niemieszkalnych w celu przebudowy na budynki mieszkalne,
8) spłatę zadłużenia z tytułu kredytu zaciągniętego wcześniej na wymienione wyżej cele  pod warunkiem, że zrealizowana inwestycja lub zakupiona nieruchomość zostanie przeznaczona na sprzedaż lub na ustanowienie prawa odrębnej własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.