GWARANCJE FGP

Twoja firma ucierpiała na skutek pandemii COVID-19? Masz problemy z utrzymaniem płynności finansowej? Porozmawiaj z naszym doradcą o sposobach zabezpieczenia spłaty kredytów obrotowych.

Przekonaj się, że gwarancje FGP są właśnie dla Twojej firmy!

Dlaczego warto?

  • Gwarancją może być objęty nowy lub odnowiony kredyt obrotowy udzielony od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.
  • Okres kredytu: do 24 miesięcy
  • Okres gwarancji: do 27 miesięcy i nie dłuższy niż okres kredytu plus 3 miesiące
  • Prowizja na rzecz BGK: pobierana z góry za cały okres i wynosi od 0,25 proc.
  • Szeroki zakres gwarancji – do 80 proc. kwoty kredytu
  • Wysoka kwota gwarancji – do 200 mln zł

Przydatne informacje

Jakie firmy mogą skorzystać z gwarancji FGP?
Średnie i duże przedsiębiorstwa, zgodnie z kryteriami przyjętymi przez Unię Europejską.

Czy gwarancja kwalifikowane jest jako pomoc publiczna?
Tak, gwarancja FGP udzielana jest w ramach pomocy publicznej.

Jakie kredyty mogą być objęte gwarancją FGP?
Celem kredytowania powinno być bieżące finansowanie działalności gospodarczej albo finansowanie wydatków inwestycyjnych, które poprawiają płynność finansową.

Co jest zabezpieczeniem gwarancji?
Weksel własny in blanco.

Wszystkie informacje na temat gwarancji znajdziesz na stronie internetowej BGK.