Gwarancje de minimis

W imieniu Banku Gospodarstwa Krajowego informujemy, że w związku z ograniczaniem negatywnych skutków pandemii COVID-19 dla funkcjonowania MŚP, że stawka opłaty prowizyjnej należna do zapłaty za okres roczny gwarancji PLD (w ramach portfelowej linii gwarancyjnej) w terminie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wynosi 0%.

Zapraszamy do odwiedzenia Oddziału Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej