Lokaty oszczędnościowe

Lokaty dla osób fizcznych:

  • Oprocentowanie zmienne: do 6%
  • Okres deponowania: do 36 miesięcy
  • Kanały sprzedaży: Placówki Banku
  • Minimalna kwota: 500 zł
  • Kapitalizacja odsetek - po zakończeniu okresu deponowania środków
  • Odnawialność: automatyczna zgodnie z deklaracją Klienta
  • Waluta: PLN
  • Bezpieczeństwo: środki gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG)
  • Okres umowy lokaty rozpoczyna się z dniem pierwszej wpłaty
  • Brak prowizji za otwarcie i prowadzenie