Lokaty oszczędnościowe z możliwością dopłaty BIS

  • lokata dla osób fizycznych,
  • lokata z książeczką lub bez książeczki,
  • minimalna kwota do otwarcia 100,00 zł,
  • możliwość dokonywania wpłat uzupełniających w trakcie trwania lokaty,
  • wpłata uzupełniająca nie niższa niż wpłata minimalna przy otwarciu lokaty,
  • wpływy na lokatę nie muszą być regularne,
  • kolejne wpłaty mogą być wnoszone gotówką bądź przelewem w banku,
  • okres umowy lokaty rozpoczyna się z dniem pierwszej wpłaty,
  • brak prowizji za otwarcie i prowadzenie