Pożyczka hipoteczna

Pożyczka przeznaczona jest dla osób fizycznych, będących właścicielami, współwłaścicielami lub wieczystymi użytkownikami nieruchomości, które posiadają urządzoną księgę wieczystą oraz dla osób fizycznych, które posiadają zgodę osoby trzeciej na zabezpieczenie pożyczki w formie ustanowienia hipoteki na jej nieruchomości.

  • na dowolny cel pod zastaw hipoteczny
  • bardzo korzystnie oprocentowana
  • kwota pożyczki do 70% oszacowanej przez rzeczoznawcę wartości nieruchomości