Kredyt Komfort dla Seniora

Kredyt Komfort dla Seniora przeznaczony jest na finansowanie dowolnych potrzeb konsumpcyjnych. Kredyt adresowany jest wyłącznie dla osób fizycznych, którzy pobierają  świadczenia emerytalno – rentowe

  • minimalna kwota kredytu  500 zł.
  • maksymalna kwota kredytu  20.000 zł.
  • okres kredytowania  - do 48 miesięcy
  • spłata – w ratach miesięcznych lub kwartalnych