Samorządy

Szanowni Państwo Samorządowcy!

Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej oferuje Jednostkom Samorządu Terytorialnego w 100% zindywidualizowane usługi obejmujące prowadzenie rachunku głównego, rachunków pomocniczych oraz rachunków wszelkich jednostek podlegających Gminom czy Powiatom.

Dostęp do wymienionych rachunków może się odbywać za pomocą kanałów elektronicznych wykorzystujących najlepsze dostępne zabezpieczenia.
Oferujemy produkty pozwalające w sposób racjonalny zarządzać wolnymi środkami na rachunkach JST.

Proponujemy kredyty na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu JST. Kredyt udzielany jest  do wysokości określonej w uchwale budżetowej Jednostki Samorządu Terytorialnego, jako limit pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych w danym roku budżetowym.

Oferujemy kredyt na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach samorządu terytorialnego. Może on zostać zaciągnięty do wysokości, która została określona w uchwale Jednostki Samorządu Terytorialnego i zaplanowana w jej budżecie. Kredyt ten może służyć finansowaniu inwestycji JST.

Jedną z najnowszych propozycji, którą pragniemy polecić szczególnej uwadze jest oferta emisji obligacji dla JST i jednostek komunalnych, na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych.  Zapewniamy fachowe doradztwo w zakresie instrumentów finansowych wspierających bieżące funkcjonowanie JST, jak też w zakresie montażu finansowego związanego z inwestycjami.  Współpracę dotyczącą obsługi budżetu, jak też finansowania inwestycji każdorazowo kształtujemy w ten sposób, aby w najlepszym stopniu spełniała Państwa oczekiwania!  Jesteśmy bankiem o stuprocentowo polskim i lokalnym kapitale. Nasz lokalny charakter sprawia, że inwestujemy środki w kredytowanie miejscowej gospodarki, a także inwestycji publicznych ważnych ze społecznego punktu widzenia. Rokrocznie do miejscowych firm, gospodarstw rolnych oraz innych podmiotów trafiają w ten sposób dziesiątki milionów na nowe inwestycje oraz bieżące funkcjonowanie.  Wypracowany przez bank zysk reinwestowany jest w jego rozwój, co z roku na rok zwiększa nasze możliwości kredytowania lokalnej gospodarki.  W ten sposób realizowana jest idea służby lokalnie wypracowanego pieniądza na potrzeby miejscowej społeczności!