Dokąd zmierzamy

Wyzwaniem dla całej gospodarki jest sprostanie sytuacji, jaką przyniosło członkostwo Polski w Unii Europejskiej. Sprostanie konkurencji w globalizującym się świecie.

Oprócz nowych regulacji, którym musimy sprostać, Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej dostosowuje ofertę. Wprowadzono kredyty pomostowe na realizację wszelkich przedsięwzięć wspieranych ze środków Unii Europejskiej.

Bank przygotowuje kadry, które potrafią doradzić, na jakie środki podmiot może liczyć. Jakie warunki powinien spełnić. Na co zwracać uwagę przy planowaniu i realizacji przedsięwzięcia. Bez tego nie ma mowy o odegraniu roli w dystrybucji unijnych środków i byłoby to ze szkodą dla Klientów, dla banku i Regionu. Z pomocą przeszkolonych pracowników podjęto nieodpłatną akcję wypełniania rolnikom wniosków o dopłaty bezpośrednie.

Integracja na poziomie europejskim wpisuje się w szerszą sekwencję zdarzeń, które noszą miano globalizacji. Globalizacja zmienia realia gospodarcze, środowisko kulturowe i przestrzeń społeczną.
Efekty tych zmian są trudne do określenia.
Faktem jest, że polskie, lokalne firmy oraz indywidualni producenci rolni współistnieją i muszą konkurować na rynku z potentatami o ogromnym doświadczeniu marketingowym i nieprzebranymi środkami, które nierzadko zapewniają im quasi monopolistyczną pozycję.

Doświadczenia wielu krajów i regionów udowadniają, że ponadnarodowy kapitał bywa kapryśny, jako pracodawca, inwestor i podatnik.
Nie zamykając się na zewnętrzne inwestycje pamiętać trzeba, jak ważne jest budowanie miejscowych struktur i miejscowych podmiotów. Chodzi o efekt synergii lokalnej instytucji finansowej z lokalną przedsiębiorczością. Jedną i drugą wiąże z Regionem więcej niż przejściowe korzyści z niskiego kosztu pracy.

Rolę małej i średniej przedsiębiorczości, indywidualnych gospodarstw rolnych dostrzega Unia Europejska. Nieprzypadkowo lwia część funduszy strukturalnych kierowana jest do rolnictwa oraz małej i średniej przedsiębiorczości.

Wymienione przesłanki skłaniają do konkluzji, że w świecie fuzji, przejęć i ponadnarodowych instytucji finansowych jest miejsce dla silnych, konkurencyjnych, nowoczesnych i działających w grupie lokalnych banków takich, jak ostrowski. Banków reinwestujących i pomnażających lokalnie wypracowane bogactwo.

Przed Bankiem Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej stoją ambitne wyzwania. Ściganie się w rankingach nie jest celem nadrzędnym. Najważniejsi są Klienci. Bank chce podtrzymać budowany przez ponad wiek, pozytywny wizerunek. Ma ambicję bycia instytucją finansową biorącą aktywny udział  w transformowaniu wsi i rolnictwa. Ważną pozycję w jego planach stanowi obsługa lokalnych przedsiębiorstw. Bank życzyłby sobie, aby wspierane dziś przez niego małe firmy, zakładane i prowadzone przez ludzi z naszego regionu, jutro urosły do rangi firm średnich, a pojutrze... kto wie?