Trwa ładowanie...
 
Kontakt

Infolinia: 801 000 823
Zastrzeganie kart: 86 215 50 50
Strona Główna Klienci Indywidualni Przedsiębiorcy Rolnicy RODO   BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA
Kursy Walut                 Archiwum
Lp. Waluta Kupno Sprzedaż Średni
1.   EUR   4,1914   4,4689   4,3243
2.   USD   3,7101   3,9568   3,8326
3.   GBP   4,7675   5,1022   4,9104
Kursy walut z dnia:
2019-02-18 z godziny: 13:53:23
 
 
Samorządy

Szanowni Państwo Samorządowcy!

Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej oferuje Jednostkom Samorządu Terytorialnego w 100% zindywidualizowane usługi obejmujące prowadzenie rachunku głównego, rachunków pomocniczych oraz rachunków wszelkich jednostek podlegających Gminom czy Powiatom.

Dostęp do wymienionych rachunków może się odbywać za pomocą kanałów elektronicznych (Home Banking, Spółdzielczy Bank Internetowy) wykorzystujących najlepsze dostępne zabezpieczenia.
Oferujemy produkty pozwalające w sposób racjonalny zarządzać wolnymi środkami na rachunkach JST.

Proponujemy kredyty na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu JST. Kredyt udzielany jest  do wysokości określonej w uchwale budżetowej Jednostki Samorządu Terytorialnego, jako limit pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych w danym roku budżetowym.

Oferujemy kredyt na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach samorządu terytorialnego. Może on zostać zaciągnięty do wysokości, która została określona w uchwale Jednostki Samorządu Terytorialnego i zaplanowana w jej budżecie. Kredyt ten może służyć finansowaniu inwestycji JST.

Oferujemy kredyty pomostowe na prefinansowanie przedsięwzięć wspieranych w ramach programów związanych z funduszami Unii Europejskiej.

Jedną z najnowszych propozycji, którą pragniemy polecić szczególnej uwadze jest oferta emisji obligacji dla JST i jednostek komunalnych, na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych.

Zapewniamy fachowe doradztwo w zakresie instrumentów finansowych wspierających bieżące funkcjonowanie JST, jak też w zakresie montażu finansowego związanego z inwestycjami.
Współpracę dotyczącą obsługi budżetu, jak też finansowania inwestycji każdorazowo kształtujemy w ten sposób, aby w najlepszym stopniu spełniała Państwa oczekiwania!

Jesteśmy bankiem o stuprocentowo polskim i lokalnym kapitale. Nasz lokalny charakter sprawia, że inwestujemy środki w kredytowanie miejscowej gospodarki, a także inwestycji publicznych ważnych ze społecznego punktu widzenia. Rokrocznie do miejscowych firm, gospodarstw rolnych oraz innych podmiotów trafiają w ten sposób dziesiątki milionów na nowe inwestycje oraz bieżące funkcjonowanie.

Wypracowany przez bank zysk reinwestowany jest w jego rozwój, co z roku na rok zwiększa nasze możliwości kredytowania lokalnej gospodarki.
W ten sposób realizowana jest idea służby lokalnie wypracowanego pieniądza na potrzeby miejscowej społeczności!

 
Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej
07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 32
tel. (29) 745 22 63, 745 22 64, fax. (29) 746 23 04
e-mail: kontakt@bsostrowmaz.pl
Zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Rejestr Przedsiębiorców nr 0000087012
NIP: 759-000-27-35, REGON: 000508690
© 2018 BS Ostrów Mazowiecka   /   SWIFT CODE: POLUPLPR All rights reserved ®
Projekt i realizacja it4bs.pl
Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej zwany dalej Bankiem oświadcza, iż opublikowane na niniejszej stronie internetowej informacje, mają charakter wyłącznie informacyjny
i nie stanowią oferty Banku w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań, podejmowanych w oparciu o te informacje.
Bank nie odpowiada za treści umieszczone w zewnętrznych serwisach WWW, do których łącza zostały umieszczone na niniejszym serwisie.
Polityka plików cookie
Google+